0

Osmanlı Devleti Hangi Tarihte Türk Bayrağını Kullanmaya Başladı?

1

Ramazan ayında camileri süsleyen kandiller ne zaman asılmaya başladı?

1

Tarihi olayların genellikle padişahların, sadrazamların vb. şahsiyetlerin hayatından ibaretmiş gibi anlatılması yerine sıradan insanların hayatının da tarihi bir olay olarak anlatılması gerekmez mi? Ayrıca dergideki bazı yazılarda geçen Arapça, Farsça gibi (varsa ingilizce) kelimelerin günümüzdeki Türkçe karşılığının ve anlamının sayfanın alt kısmında verilmesi konuyu anlamada iyi bir yöntem olacağını düşünüyorum.

1

Fatih Sultan Mehmed Han’ın Peygamber Efendimizin (s.a.v.) soyundan olduğu söyleniyor. Bu doğru mudur? Doğruysa ne cihetle akrabalığı mevcuttur?

1

Osmanlı devletinin ‘cihat politikası’ nedir, bundan ne anlamalıyız? Ben, bu konuda, İslamiyet’in savaş yoluyla yayıldığı yorumunu çıkarıyorum. Ancak güç kullanarak İslamiyet’in yayılmayacağı bilgisi malumdur, bu bilgi ise insanların dinlerini seçme konusundaki serbestliktir. Bunun savaş yoluyla yapılıyor olmasını açıklayabilir misiniz?

1

Sadaka taşı nedir?

1

Bir televizyon programında Osmanlı’nın projeleri ile ilgili bir kitabın tanıtımını gördüm. Kitabı yazan kişi bu projeleri sanki ilk defa kendisi yayınlamış gibi anlatıyordu. Halbuki ben Yedikıta Dergisi’ni başından beri takip eden birisi olarak, çok iyi biliyorum ki, bu projelerin bir kısmını üç sene önce ilk defa siz yayınladınız. Bunlara bir cevap verseniz iyi olmaz mı?

1

Geyikli Baba kimdir? Niçin “geyikli” lakabı verilmiştir?

1

Sultan Üçüncü Murad’ın “Uyan ey gözlerim” şiiri hakkında bir sabah namazına kalkamaması üzerine kaleme aldığı rivayeti söylenmektedir. Bunun doğruluğu nedir? Kaynaklarda geçmekte midir?

1

Mudanya Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devleti diye bir şey kalmadı. Türkiye diye bir şey de yoktu. O aralıkta devletin ismi neydi?