1

Osmanlı padişahlarının tarikatlara intisapları var mıydı? Varsa bazı örnekler verebilir misiniz?

1

Mehter takımı tam olarak ne zaman kurulmuştur? Selçuklu dahil olmak üzere Türki devletlerin bir geleneği miydi? Çünkü Osman Gaziye Selçuklu hükümdarı tarafından gönderilen hediyeler arasında davul gibi çalgı aletleri olduğu söyleniyor. Kuruluşundan bu yana mehter Osmanlı’da var mıydı?

1

İstanbul’un fethinde Osmanlı kuvvetlerinin sayısı kaçtı bazı tarihçiler bu sayıyı 400 bine kadar çıkartıyor Osmanlı kuvvetleri ile Bizans kuvvetleri arasında sayısal olarak bir uçurum söz konusu muydu?

1

Osmanlı padişahları padişah, sultan, han, çelebi gibi farklı unvanlarla kitaplarda geçiyor. Öncelikle “sultan” tabiri yerine niçin “çelebi” denmiştir? ikinci olarak, niçin bu kadar çeşitli kullanılmıştır, unvanlar hakkında bilgi verebilir misiniz?

1

Kanuni Sultan Süleyman devri muasır devlet adamları kimlerdir, bilgi verebilir misiniz?

1

Bizans’ın bir entrikası olarak tarihe geçen “Şehzade Orhan Meselesi” nedir, açıklar mısınız?

1

Anadolu Selçuklu Sultanı Süleyman Şah’ın ölümüyle ilgili iki farklı bilgi sözkonusu. Bir bilgiye göre Süleyman Şah Suriye’de Fırat’ı geçerken boğulmuştur. Diğer bir bilgiye göre Suriye Selçuklu Sultanı Tutuş’la girdiği mücadelede savaşmış ve vefat etmiştir. Bu konuda Yedikıta’nın görüşü nedir?

1

Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın cemiyet adabına uygun olmayan gösterilerin yasaklanması için Amerika’ya nota gönderdiğine dair belge mevcut mudur?

1

İmam-ı Azam Hazretleri nerelidir, nasıl vefat etmiştir? Şehit edildiği söyleniyor.

1

Şahin Giray kimdir?