1

Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethettiği biliniyor, aynı zamanda Tebriz’i fethettiğinde oradan çok sayıda âlim ilim insanı getirmiştir ve İstanbul’u ilim merkezi yapmıştır dedesi Fatih gibi. Peki Mısır’ı fethettiğinde orada ilmi çalışmalarda bulunmuş mudur? Mesela piramitlerle ilgili bilgiler ya da araştırmalar mevcut mudur Yavuz döneminde? Malumdur ki Yavuz tarih meraklısı, kitap ve ilim aşığı biridir, böyle bir çalışması var mıdır?

1

Osmanlı padişahlarının tarikatlara intisapları var mıydı? Varsa bazı örnekler verebilir misiniz?

1

Mehter takımı tam olarak ne zaman kurulmuştur? Selçuklu dahil olmak üzere Türki devletlerin bir geleneği miydi? Çünkü Osman Gaziye Selçuklu hükümdarı tarafından gönderilen hediyeler arasında davul gibi çalgı aletleri olduğu söyleniyor. Kuruluşundan bu yana mehter Osmanlı’da var mıydı?

1

İstanbul’un fethinde Osmanlı kuvvetlerinin sayısı kaçtı bazı tarihçiler bu sayıyı 400 bine kadar çıkartıyor Osmanlı kuvvetleri ile Bizans kuvvetleri arasında sayısal olarak bir uçurum söz konusu muydu?

1

Osmanlı padişahları padişah, sultan, han, çelebi gibi farklı unvanlarla kitaplarda geçiyor. Öncelikle “sultan” tabiri yerine niçin “çelebi” denmiştir? ikinci olarak, niçin bu kadar çeşitli kullanılmıştır, unvanlar hakkında bilgi verebilir misiniz?

1

Kanuni Sultan Süleyman devri muasır devlet adamları kimlerdir, bilgi verebilir misiniz?