1

Kabakçı Mustafa kimdir? Kabakçı Mustafa İsyanı nasıl olmuştur?

1

Yavuz Sultan Selim halifeliği teslim mi aldı yoksa cebren mi aldı?

1

Eski kitaplarda ketebe kaydı diye bir kelime var. Bu ne manaya geliyor, açıklayabilir misiniz?

1

Kebikeç ne demektir?

1

Lagarî Hasan Çelebi kimdir yaptığı icatlar sebebiyle bazı kaynaklarda idam edildiği yazıyor doğru mu?

1

Ebussuud Efendi kimdir, bilgi verebilir misiniz?

1

Bazı kitaplarda Lale Devri’nin zevk ve sefa devri olduğu yazılıyor. Lale Devri Hakkında bilgi verebilir misiniz?

1

Sultan Vahidüddin Han’ın son günleri nasıl geçti, kabri şu an nerededir?

1

Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethettiği biliniyor, aynı zamanda Tebriz’i fethettiğinde oradan çok sayıda âlim ilim insanı getirmiştir ve İstanbul’u ilim merkezi yapmıştır dedesi Fatih gibi. Peki Mısır’ı fethettiğinde orada ilmi çalışmalarda bulunmuş mudur? Mesela piramitlerle ilgili bilgiler ya da araştırmalar mevcut mudur Yavuz döneminde? Malumdur ki Yavuz tarih meraklısı, kitap ve ilim aşığı biridir, böyle bir çalışması var mıdır?

1

Kasım ayı içinde Hicrî yıl başlayacak. Hicrî takvimin ortaya çıkışı ve kabul edilişiyle ilgili bilgi verebilir misiniz?